ترکیب گاز یک توضیح کوتاه و مختصردر این قسمت یک توضیح تکمیلی و تکمیل‎تر می‌تواند قرار بگیرد، یک توضیح و تشریح کمی طولانی‎تر می‎تواند جذاب‎تر دیده شود.